Çalışma Takvimi

Klinik Araştırmalar Etik Kurulu her ayın 2. haftası Çarşamba günü saat 16.00 da toplanır.

Toplantı tarihinden 1 hafta öncesine kadar Kurul Sekreterliğine yapılan başvurular aylık toplantıda değerlendirilir.