Başvurular

Erzincan Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna yapılacak başvurular ilgili formlar kullanılarak doğrudan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Binasında bulunan Erzincan Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul sekreterliğine yapılması gerekmektedir.

Başvuruların ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile yapılması gerekmektedir. Çok merkezli araştırmalar için de aynı evrakların dosyada bulunması istenmektedir.

Toplantı tarihinden 10 iş günü öncesine kadar yapılan başvurular gündeme alınacaktır.